Tvarkos ir taisyklės

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAUSYKLĖS

Atsisiųsti PDF formatu

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Atsisiųsti PDF formatu

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR VERTINIMO APRAŠAS

Atsisiųsti PDF formatu

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO POLITIKA

Atsisiųsti PDF formatu

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA 

Atsisiųsti PDF formatu

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS

Atsisiųsti PDF formatu

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOJE TVARKA

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

WWW.MOLETUMM.LT TINKLALAPIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲ ŠVIETIMO DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOJE TAISYKLĖS

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO  BŪDU APRAŠAS

Atsisiųsti PDF formatu

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

Viešųjų pirkimu organizavimo taisyklės PDF