Muzikos instrumentų nuoma

Mokykla nuomoja muzikos instrumentus mokiniams:

  • kankles,
  • mokyklinius smuikus,
  • pučiamuosius instrumentus,
  • akordeonus.

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS TEIKIAMOS ATLYGINTINOS PASLAUGOS – MUZIKOS INSTRUMENTŲ NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

SPRENDIMAS DĖL MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS TEIKIAMOS ATLYGINTINOS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO 2012 m. vasario 23 d. Nr. B1-28

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu