Muzikos instrumentų nuoma

Mokykla nuomoja muzikos instrumentus mokiniams:

  • kankles,
  • mokyklinius smuikus,
  • pučiamuosius instrumentus,
  • akordeonus.

SPRENDIMAS DĖL MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS “ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ NUSTATYMO” PAKEITIMĄ 2019-09-26 Nr. B1-189

Molėtų menų mokyklos teikiamos Atlygintinos paslaugos-muzikos instrumentų nuomos aprašas 2022

Atsisiųsti PDF formatu