NUOTOLINIS UGDYMAS

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO  BŪDU APRAŠAS
Atsisiųsti PDF formatu
INFORMACIJA MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS BENDRUOMENEI !

Kas keičiasi švietimo srityje nuo gruodžio 16 d.?

Pradinis ugdymas po pradinukų atostogų, nuo sausio 4 d., vyksta nuotoliniu būdu, išskyrus tuos atvejus, kai tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir kai nėra galimybės priežiūros užtikrinti namuose.

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas taip pat vyksta nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal socialinių įgūdžių ugdymo programas, užtikrinant visas saugumo sąlygas – ši išimtis galioja ir pradiniam ugdymui.

Kaip ir iki šiol, neformalus švietimas vyksta nuotoliniu būdu.

Visi šie apribojimai numatyti iki sausio 31 d.

 

 

Gerbiami tėveliai ir mokiniai,

Prašome aktyviai ir atsakingai bendrauti su specialybės bei kitų disciplinų mokytojais ir susitarti kokios nuotolinio ugdymo formos ir priemonės Jums priimtiniausios, nusimatyti konkretų laiką komunikavimui. Tai padės užtikrinti, kad ugdymo turinys ir pažangumas nenukentėtų.

Visų specialybių mokytojai parengė nuotolinę mokomąją medžiagą ir užduotis, nuotolinio ugdymo programas ir planus. Jie dirbs naudodami mokinių, tėvų el. paštus, Messenger ‘į, Skype. Zomm’ą ar telefoninį pokalbį, iš anksto susitarę su kiekvienu mokiniu kuris būdas jiems priimtiniausias.

Muzikos skyrius:

  • Solinio dainavimo, fortepijono, smuiko, kanklių, pučiamųjų instrumentų, gitaros, akordeono specialybių mokytojai per Skype ar Messenger dirbs su kiekvienu mokiniu pagal ugdymo programą jam įprastų pamokų metu arba iš anksto suderinus individualiai.
  • Solfedžio ir muzikos istorijos pamokose bus skiriamos užduotys, siunčiama mokomoji medžiaga, o atliktos užduotys tikrinamos. Pamokos vyks per Messenger programą įprastu pamokų laiku. 1-2 kl. mokiniams viena kontaktinė pamoka per savaitę.
  • Chorinio dainavimo specialybės mokiniams yra paruošti įrašai ir fonogramos. Į el. paštus bus išsiųsta mokomoji medžiaga ir užduotys. Per Messenger programą mokiniai individualiai ar grupėmis dirbs su mokytoju įprastu pamokų laiku.

Dailės skyriaus:

Mokytojai paruoštas užduotis išsiųs elektroniniu paštu kiekvienam mokiniui, laikydamiesi įprasto pamokų tvarkaraščio. Laiške bus nurodytas užduočių atlikimo terminas ir mokytojo el.  Pašto, Zoom ar Messenger adresas, į kurį reiks atsiųsti nufotografuotą darbą su mokinio vardu, pavarde ir klase. Mokinys, susitartu adresu,  gaus atlikto darbo įvertinimą ir komentarą. Esant poreikiui galimas telefoninis pokalbis. Messenger bus matomi visi atlikti ir atsiųsti darbai bei komentarai. Tokiu būdu bus galimybė stebėti pažangą ir nuosekliai įvertinti bendrą rezultatą. Pamokos vyks įprastu laiku per Zoom programą.

Su mokiniais, kurie neturi galimybės naudotis kompiuteriais ar išmaniaisiais telefonais, mokytojai bendraus telefonu.

Organizuojant individualių ar grupinių dalykų nuotolinio ugdymo procesą, mokytojai ir mokiniai privalo turėti:

  • Interneto ryšį;
  • Kompiuterį, išmanųjį mobilų telefoną  ar planšetę;
  • Susikurtą el. paštą arba Messenger.

Visiems mums Sėkmės !

Molėtų menų mokyklos direktorė
Violeta Urbanavičienė


 


NAUDINGOS NUORODOS IR GIDAI

Kaip susikurti Facebook paskyrą ir ja naudotis

Facebook grupės pokalbio gidas

Kaip susikurti Gmail elektroninį paštą

Zoom programos vartotojo gidas