Molėtų menų mokykla skelbia mokinių priėmimą 2020 – 2021 mokslo metams.

 

Mokykloje mokoma šių specialybių:

Muzikos skyriuje: fortepijono, smuiko, chorinio dainavimo, solinio dainavimo, akordeono, kanklių, gitaros, pučiamųjų (trimito, trombono, klarneto, saksofono) instrumentų spec.

Dailės skyriuje: tapyba, plastinė raiška, erdvinė kompozicija.

Per stojamuosius egzaminus 5 – 6 m. vaikai priimami į ankstyvojo ugdymo skyrių. 6 – 11 m. vaikai, turintys gerus muzikinius ir meninius duomenis – į  pradinio muzikinio ar dailinio ugdymo pirmą klasę.

Įstojus į menų mokyklą pateikiami sekantys dokumentai: prašymas.

Mokestis už mokslą Molėtų menų mokykloje:

Eil.

Nr.

Skyriaus pavadinimas Programos pavadinimas Mokestis per mėnesį (Eur)
1. Muzikos skyrius Ankstyvojo ugdymo programa

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa

Išplėstinio ugdymo programa

12,00

13,00

12,00

2. Dailės skyrius Ankstyvojo ugdymo programa

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa

Išplėstinio ugdymo programa

12,00

13,00

12,00

 

UGDYMO STRUKTŪRA:

Ankstyvasis muzikinis ir dailinis ugdymas – 1 metai.

Priimami 5 – 6 metų vaikai, dirbama grupėmis, lavinami muzikiniai  ir meniniai duomenys, ruošiamasi stoti į pirmą klasę.

Pradinis muzikinis ugdymas  – 4 m. Pradinis dailinis ugdymas – 3 m.

Priimami 6 – 11 metų vaikai.

Pagrindinis muzikinis ir dailinis ugdymas – 4 m.

Mokosi baigę  pradinį muzikinį ir dailinį ugdymą. Baigus šį kursą, išduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

Išplėstinis muzikinis ir dailinis ugdymas – nuo 1 m.

Mokosi baigę pagrindinį muzikinį ar dailinį ugdymą, norintys toliau lavintis.

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS 2013 m. kovo 28 d. Nr B1-44

“Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo”

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MOKINIŲ IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVETIMO DALYVIŲ PRIĖMIMO Į MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]