Molėtų menų mokykla skelbia mokinių priėmimą 2019 – 2020 mokslo metams.

Mokykloje mokoma šių specialybių:

Muzikos skyriuje: fortepijono, smuiko, chorinio dainavimo, solinio dainavimo, akordeono, kanklių, gitaros, pučiamųjų (trimito, trombono, klarneto, saksofono) instrumentų spec.

Dailės skyriuje: tapyba, plastinė raiška, erdvinė kompozicija.

Per stojamuosius egzaminus 5 – 6 m. vaikai priimami į ankstyvojo ugdymo skyrių. 6 – 11 m. vaikai, turintys gerus muzikinius ir meninius duomenis – į  pradinio muzikinio ar dailinio ugdymo pirmą klasę.

Įstojus į menų mokyklą pateikiami sekantys dokumentai: prašymas.

Mokestis už mokslą, mėnesiui – 10,14 Eur.

 

UGDYMO STRUKTŪRA:

Ankstyvasis muzikinis ir dailinis ugdymas – 1 metai.

Priimami 5 – 6 metų vaikai, dirbama grupėmis, lavinami muzikiniai  ir meniniai duomenys, ruošiamasi stoti į pirmą klasę.

Pradinis muzikinis ugdymas  – 4 m. Pradinis dailinis ugdymas – 3 m.

Priimami 6 – 11 metų vaikai.

Pagrindinis muzikinis ir dailinis ugdymas – 4 m.

Mokosi baigę  pradinį muzikinį ir dailinį ugdymą. Baigus šį kursą, išduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

Išplėstinis muzikinis ir dailinis ugdymas – nuo 1 m.

Mokosi baigę pagrindinį muzikinį ar dailinį ugdymą, norintys toliau lavintis.

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS 2013 m. kovo 28 d. Nr B1-44

“Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo”

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]