Stojantiems

 

Mokykloje mokoma:

Muzikos skyriuje: fortepijono, smuiko, chorinio ir solinio dainavimo, akordeono, kanklių, gitaros, pučiamųjų (trimito, trombono, klarneto, saksofono) instrumentų specialybių.

Dailės skyriuje: tapybos, piešimo, keramikos, spalvinės ir grafinės raiškos, kompozicijos.

 Į ankstyvąjį ugdymo programą priimami 5-6 m. vaikai.

Į pradinio ugdymo programą priimami 7– 10 m. mokiniai.

Į pagrindinio ugdymo programą priimami 11-14 m. mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą.

Į išplėstinio ugdymo programą priimami 15-18 m. mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą.

Stojant į menų mokyklą pateikiami dokumentai: prašymas, sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, mokinio gimimo liudijimo  kopija ir dokumentai, patvirtinantys  galimybę taikyti nuolaidą mokesčiui už mokslą.

 

Mokestis už mokslą Molėtų menų mokykloje:

Eil.

Nr.

Skyriaus pavadinimas Programos pavadinimas Mokestis per mėnesį (Eur)
1. Muzikos skyrius Ankstyvojo ugdymo programa

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa

Išplėstinio ugdymo programa

12,00

13,00

12,00

2. Dailės skyrius Ankstyvojo ugdymo programa

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa

Išplėstinio ugdymo programa

12,00

13,00

12,00

 

UGDYMO STRUKTŪRA:

Ankstyvasis muzikinis ir dailinis ugdymas – 1-2 metai.

Priimami 5 – 6 metų vaikai, dirbama grupėmis, ugdomi muzikiniai  ir meniniai gebėjimai, ruošiami pirmai klasei.

Pradinis muzikinis ugdymas  – 4 m. Pradinis dailinis ugdymas – 3 m.

Priimami 6 – 11 metų mokiniai.

Pagrindinis muzikinis ir dailinis ugdymas – 4 m.

Mokosi mokiniai baigę  pradinį muzikinį ir dailinį ugdymą. Baigus 4 metų pagrindinio ugdymo programą, išduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

Išplėstinis muzikinis ir dailinis ugdymas – 1- 4 m.

Mokosi mokiniai, baigę pagrindinį muzikinį ar dailinį ugdymą.

 

MOKINIŲ IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVETIMO DALYVIŲ PRIĖMIMO Į MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu