Stojantiems

 

Mokykloje mokoma:

Muzikos skyriuje: fortepijono, smuiko, chorinio ir solinio dainavimo, akordeono, kanklių, gitaros, pučiamųjų (trimito, trombono, klarneto, saksofono) instrumentų specialybių.

Dailės skyriuje: tapybos, piešimo, keramikos, spalvinės ir grafinės raiškos, kompozicijos.

Stojant į menų mokyklą pateikiami dokumentai: prašymas, sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, mokinio gimimo liudijimo  kopija ir dokumentai, patvirtinantys  galimybę taikyti nuolaidą mokesčiui už mokslą.

UGDYMO STRUKTŪRA:

Ankstyvasis muzikinis ugdymas – 1-2 metai (Ankstyvasis dailinis ugdymas nevykdomas)

Priimami 5 – 6 metų vaikai, dirbama grupėmis, ugdomi muzikiniai  ir meniniai gebėjimai, ruošiami pirmai klasei.

Pradinis muzikinis ugdymas  – 4 m. Pradinis dailinis ugdymas – 3 m.

Priimami 6 – 11 metų mokiniai.

Pagrindinis muzikinis ir dailinis ugdymas – 4 m.

Mokosi mokiniai baigę  pradinį muzikinį ir dailinį ugdymą. Baigus 4 metų pagrindinio ugdymo programą, išduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

Išplėstinis muzikinis ir dailinis ugdymas – 1- 4 m.

Mokosi mokiniai, baigę pagrindinį muzikinį ar dailinį ugdymą.

 

MOKINIŲ IR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVETIMO DALYVIŲ PRIĖMIMO Į MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu