TĖVŲ  DĖMESIUI !

 

Molėtų menų mokykla skelbia mokinių priėmimą 2018 – 2019 mokslo metams.

 

UGDYMO STRUKTŪRA:

Ankstyvasis muzikinis ir dailinis ugdymas – 1 metai.

Priimami 6 – 7 metų vaikai, dirbama grupėmis, lavinami muzikiniai  ir meniniai duomenys, ruošiamasi stoti į pirmą klasę.

 

Pradinis muzikinis ugdymas  – 4 m. Pradinis dailinis ugdymas – 3m.

Priimami 8 – 11 metų vaikai.

 

Pagrindinis muzikinis ir dailinis ugdymas – 4m.

Mokosi baigę  pradinį muzikinį ir dailinį ugdymą. Baigus šį kursą, išduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

 

Išplėstinis muzikinis ir dailinis ugdymas – 1m.

Mokosi baigę pagrindinį muzikinį ar dailinį ugdymą, norintys toliau lavintis.

 

Mokykloje mokoma šių specialybių:

Muzikos skyriuje: fortepijono, smuiko, chorinio dainavimo, solinio dainavimo, akordeono, kanklių, gitaros, pučiamųjų(trimito, trombono, klarneto, saksofono)spec.

Dailės skyriuje: tapyba, plastinė raiška, erdvinė kompozicija.

 

Per stojamuosius egzaminus 6 –7m. vaikai priimami į ankstyvojo ugdymo skyrių. 8 –11m. vaikai, turintys gerus muzikinius ir meninius duomenis – į  pradinio muzikinio ar dailinio ugdymo pirmą klasę.

Įstojus į menų mokyklą pateikiami sekantys dokumentai: prašymas, gydytojo pažymėjimas, foto nuotrauka. Mokestis už mokslą, mėnesiui – 10,14 Eur.

 

Stojamieji egzaminai (duomenų patikrinimas):  gegužės 15 d.(antradienį) nuo 13 iki 17 val.

                                                                            gegužės 16 d. (trečiadienį) nuo 13 iki 17 val.

Į muzikos skyrių – menų mokyklos patalpose, Vilniaus g. 57

Į dailės skyrių – Molėtų progimnazijos patalpose Jaunimo g. 1 (4 korpusas III aukštas)

Smulkesnė informacija tel: 51058 – 51292.

Dailės skyriui – Lina Dieninė mob. 8 686 27048

                                                                 Menų mokyklos direktorius.

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS 2013m. kovo 28d. Nr.B1-44

“Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo”

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu