TĖVŲ  DĖMESIUI !

Molėtų menų mokykla skelbia mokinių priėmimą 2020 – 2021 mokslo metams.

Apie mus

Mokyklos pavadinimas – Molėtų menų mokykla

Adresas – Vilniaus g. 57, 33102 Molėtai

Telefonas – (8 383) 5 10 58

El. paštas – moletumenai@gmail.com

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokykla

Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla

Mokyklos steigėjas: Molėtų rajono savivaldybės taryba

Mokymo forma – dieninė

Naujienos

Meno kolektyvai

Mišrus choras

Mišrus choras

vad. Violeta Zutkuvienė ir Violeta...

Tautinės muzikos kapela

Tautinės muzikos kapela

vad. Virginijus...

Jaunučių choras

Jaunučių choras

vad. Violeta...

Kanklių ansamblis

Kanklių ansamblis

vad. Giedrė...

Smuikininkių ansamblis

Smuikininkių ansamblis

vad. Rūta...

Gitarų ansamblis

Gitarų ansamblis

vad. Gintaras...

Muzikos instrumentų nuoma

Mokykla nuomoja muzikos instrumentus mokiniams

Fragmentas iš Molėtų menų mokyklos 50-čio koncerto