Apie mus

Mokyklos pavadinimas – Molėtų menų mokykla

Adresas – Jaunimo g. 1, 33127 Molėtai

Telefonas +370 383 5 10 58

El. paštas – moletumenai@gmail.com

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokykla

Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla

Mokyklos steigėjas: Molėtų rajono savivaldybės taryba

Mokymo forma – dieninė

Naujienos

Meno kolektyvai

Gitarų ir akordeonų ansamblis

Gitarų ir akordeonų ansamblis

vadovai Gintaras Šulinskas ir Kazimieras...

Tautinės muzikos kapela

Tautinės muzikos kapela

vad. Virginijus...

Mišrus choras

Mišrus choras

vad. Violeta Zutkuvienė ir Violeta...

Smuikininkių ansamblis

Smuikininkių ansamblis

vad. Rūta...

Jaunučių choras

Jaunučių choras

vad. Violeta...

Kanklių ansamblis

Kanklių ansamblis

vad. Aušrelė...

Muzikos instrumentų nuoma

Mokykla nuomoja muzikos instrumentus mokiniams

Fragmentas iš Molėtų menų mokyklos 50-čio koncerto