Pranešėjų apsauga

Molėtų menų mokyklos vidinis kanalas

 

Molėtų menų mokyklos (toliau – Mokyklos) vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas (vidinis kanalas)

Pranešimus gali palikti esami ir buvę Mokyklos darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Molėtų menų mokykla.

Čia galite pateikti pranešimą apie pažeidimus Mokykloje dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai,
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą,
  • neteisėto veiklos finansavimo,
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo,
  • turto įgijimo neteisėtu būdu,
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo,
  • kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Mokykla.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Molėtų menų mokyklos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos apraše.

Mokykloje paskirtas kompetentingas subjektas – Raštvedė Kristina Jansevičiūtė (8 383 51058)  administruoti vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakinga už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

Prašom užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Mokykloje Formą ir  pateikti informaciją vidiniu kanalu tiesiogiai atvykęs į Mokyklą adresu Jaunimo . 1, Molėtai, šiuo adresu atsiųsdamas paštu pranešimą su žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“, arba atsiųsti pranešimą Mokyklos elektroninio pašto adresu  pranesk.moletumenai@gmail.com

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus. Informacijos pateikimas, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nelaikomas pranešimu.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.


Informacija apie gautus pranešimus:

2021 metais vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pranešimų negauta.