Meno kolektyvai

Pučiamųjų instrumentų orkestras, vad. Albertas Bulka

 

Mišrus choras, vad. Violeta Zutkuvienė ir Violeta Urbanavičienė

 

Smuikininkų ansamblis, vad. Rūta Vyšniauskienė

 

Jaunučiu choras, vad. Violeta Urbanavičienė, Jovita Blažienė

 

Kanklių ansamblis, vad. Laimutė Colkienė, Aušrelė Juškevičienė

 

Gitarų ir akordeonų ansamblis, vad. Gintaras Šulinskas, Kazimieras Tučinskas

 

Vokalinis ansamblis “M’LUX”, vad. Violeta Zutkuvienė

Instrumentinės muzikos kapela, vad. Virginijus Deksnys