Vizija-misija

 • Misija

Mokykla, teikianti kokybišką meninį ugdymą, kuris leidžia kiekvienam besimokančiam augti ir tobulėti kaip asmenybei.

 

 • Vizija

Patraukli, lanksti, atvira naujovėms, siekianti prasmės ir atradimų mokykla, kurioje ugdosi kiekvienas pagal savo gebėjimus ir poreikius.

 

 • Vertybės

Mokinio pažinimas, mokytojo ir mokinio bendrystė, tikėjimas ugdytinio galiomis.

Atsakomybė, bendradarbiavimas, pagarba ir tolerancija kiekvienam bendruomenės nariui.

Profesinis tobulėjimas ir atvirumas pokyčiams.

Kiekvieno ugdymo(si) sėkmė. Dialogo ir susitarimų kultūra. Saugi emocinė ir fizinė aplinka.

 

 • Prioritetai
 • Saugi, sveika, meniška aplinka.Mokinių motyvacija ir kūrybiškumas.

  Ugdymo(si) kokybė ir pasiekimai.

  Nuolatinis mokymasis.

  Bendradarbiavimas su tėvais.

  Mokykla atvira visiems – nuo vaikystės iki senjoro.