• Misija

Mokykla teikia neformalųjį meninį ugdymą, plėtoja prigimtinius vaiko gebėjimus, ugdo kultūringą ir kompetentingą visuomenės pilietį.

  • Vizija

Moderni ir patraukli mokykla, teikianti kokybiškas meninio ugdymo paslaugas.

  • Vertybės

Profesionalumas, atsakomybė, bendradarbiavimas.

  • Prioritetai

Ugdymo proceso kokybė, mokinių meninių kompetencijų ugdymas, mokyklos kultūros kėlimas ir lietuviškų meninių tradicijų puoselėjimas.