Molėtų menų mokyklos atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą surinkimo ir mokėjimo nuo 2014 m. rugsėjo  1 d. ,,Tvarkos aprašas”

Parsisiųsti Adobe .PDF formatu

Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. B1 – 268 ,,Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį švietimą nustatymo”

Parsiųsti MS Word formatu