Mokėjimas už mokslą

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. B1- 189 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-268 „Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį švietimą nustatymo“ pakeitimo”

Atsisiųsti PDF formatu