Molėtų menų mokyklos mokytojų pamokų laiko grafikas 2019-2020 m.m. I pusmečiui 

 

Eil.

Nr.

Mokytojo

vardas

pavardė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
nuo iki nuo iki nuo iki nuo iki nuo iki
1. Larisa Aganauskienė 13:00 18:45 13:00 17:55 13:00 18:45 13:00 18:45
2. Albertas Bulka 13:00 18:45 13:00 18:45 13:00 18:45 13:00 18:45
3. Laimutė  Colkienė 13:00 17:55 13:00 17:55 13:00 18:45 13:00 17:55
4. Marius Deksnys 13:00 17:55 13:00 17:55 13:00 17:55 13:00 17:55
5. Virginijus Deksnys 13:00 17:55 12:10 17:55 13:00 17:55 12:10 17:55
6. Lina Dieninė 13:00 16:15 13:00 16:15 13:00 16:15 13:50 15:25
7. Elvyra Januškevičienė 13:00 17:55 13:50 18:45 13:00 17:55 13:50 18:45
8. Giedrė Colkaitė 13:00 19:35 13:00 18:45 13:00 19:35 13:00 14:35
9. Kazimieras Tučinskas 13:00 17:05 15:30 17:55 14:40 16:15 13:00 17:55 15:30 17:55
10. Rytutė Paurienė 13:50 17:55 14:40 17:05 13:50 17:55 14:40 17:05
11. Daina Vaitkūnienė 12:10 17:55 13:00 17:55 12:10 17:05 13:00 17:55
12. Rūta Vyšniauskienė 13:00 18:45 12:10 17:05 13:00 17:55 12:10 17:05
13. Violeta Zutkuvienė 13:00 17:55 13:00 18:45 13:00 17:55 13:50 18:45
14. Gintaras Šulinskas 12:10 18:45 12:10 18:45
15. Asta Cicėnienė 13:00 14:35 13:00 16:15 13:00 16:15 13:00 15:25
16. Zenonas  Stepanavičius 13:50 17:55 13:50 17:55 13:00 16:15 13:50 17:55 13:50 17:55
17. Jovita Blažienė 13:00 18:45 13:00 17:55 13:00 17:55 13:00 17:55
18. Vidas Stepanavičius 13:50 18:45 13:50 18:45
19. Rasa Leonavičiūtė 13:50 17:05 13:00 16:15 13:00 16:15
20. Violeta Urbanavičienė 15:30 16:15 14:40 15:25 13:50 16:15 13:50 17:05 13:00 15:25
21. Jolanta Žalalienė 13:00 16:15

Mokytoja Asta Cicėnienė dirba Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos patalpose.

Dailės skyriaus mokytojai: Lina Dieninė, Zenonas Stepanavičius, Vidas Stepanavičius, Rasa Leonavičiūtė dirba Molėtų progimnazijos patalpose.

Dailės skyriaus mokytoja Jolanta Žalalienė dirba Alantos gimnazijos patalpose.

Dailės skyriaus mokytojas Zenonas Stepanavičius trečiadieniais dirba Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos patalpose.

Muzikos teorija

Vyr. mokytoja Elvyra Januškevičienė

Val. Pirmadienis Antradienis Ketvirtadienis Penktadienis
13.00-13.45 Solfedis I kl. Solfedis I kl.
13.50-14.35 Solfedis II kl. Solfedis II kl.
14.40-15-25 Solfedis  III kl. Solfedis  III kl. Muzikos istorija VIII kl.
15.30-16.15 Solfedis  IV kl. I gr. Solfedis VIII kl. Solfedis  IV kl. I gr. Solfedis VII kl.
16.20-17.05 Solfedis V kl. Solfedis IV kl.  II gr. Solfedis V kl. Solfedis IV kl. II gr.
17.10-17.55 Muzikos istorija VII kl. Muzikos istorija V kl.

 

 

Vyr. mokytoja Jovita Blažienė

Val. Pirmadienis    Antradienis Ketvirtadienis Penktadienis
13.50-14.35 Solfedis I kl. Solfedis  I kl.
14.40-15.25 Solfedis IV kl. Solfedis IV kl.
15.30-16.15 Solfedis  V kl. Solfedis  II kl. Solfedis V kl. Solfedis II kl.
16.20-17.05 Solfedis VII kl. Solfedis  III kl. Solfedis VII kl. Solfedis III kl.
17.10-17.55 Solfedis VIII kl. Solfedis VII kl. Solfedis VIII kl. Solfedis VII kl.