PATVIRTINTA

Molėtų menų mokyklos direktoriaus

Įsakymu 2018-01-02 Nr. V1-3

            Molėtų menų mokyklos mokytojų darbo laiko grafikas 2017-2018 m.m.  

Eil.

Nr.

Mokytojo

vardas

pavardė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

nuo

iki

nuo

iki

nuo

iki

nuo

iki

nuo

iki

1.

Larisa Aganauskienė

13,50

18,45

13,00

19,35

13,00

18,45

13,00

18,45

2.

Albertas Bulka

13,00

18,45

13,00

18,25

13,00

18,45

13,00

18,45

3.

Laimutė  Colkienė

13,00

18,45

13,00

18,45

13,00

18,45

13,00

18,25

4.

Marius Deksnys

13,00

17,55

12,10

17,55

13,00

17,55

12,10

17,55

5.

Virginijus Deksnys

12,10

17,55

12,10

18,45

12,10

17,55

12,10

  17,55

6.

Lina Dieninė

12,10

17,05

13,00

17,05

13,00

17,55

13,00

17,05

7.

Elvyra Januškevičienė

13,50

18,45

13,00

19,35

13,20

18,45

13,00

18,45

8.

Giedrė Colkaitė

13,00

19,35

13,00

18,45

13,00

19,35

13,00

17,05

9.

Renata Buzėnaitė

12,10

19,35

12,10

19,35

10.

Rytutė Paurienė

12,10

17,55

13,00

16,15

12,10

17,05

12,10

17,05

11.

Daina Vaitkūnienė

12,10

18,45

13,00

17,55

12,10

18,45

13,00

17,55

12.

Rūta Vyšniauskienė

13,00

18,45

12,10

17,55

14,40

16,15

13,00

17,55

13,00

17,55

13.

Violeta Zutkuvienė

13,00

18,45

13,00

18,25

13,00

18,45

13,00

18,45

14.

Gintaras Šulinskas

12,10

19,35

12,10

19,35

15.

Asta Cicėnienė

13,00

13,45

14,40

16,15 15,30

16,55

13,50

14,35

13,00

15,25

16.

Zenonas  Stepanavičius

13,50

18,45

13,50

18,45

13,50

17,55

13,50

17,55

17. Jovita Blažienė 13,50 17,55 13,50 17,55 13,50 17,55 13,50 17,55
18. Vidas Stepanavičius     13,50 18,45 13,50 17,55
19. Rasa Leonavičiūtė     13,50 18,45 12,10 17,05
20. Greta Magalinska 12,10 18,45 13,00 19,15 12,10 19,35 12,10 19,15
21. Violeta Urbanavičienė 09,00 18,00 09,00 18,00 09,00 18,00 09,00 18,00 09,00 18,00

Mokytoja Asta Cicėnienė dirba Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos patalpose.

Dailės skyriaus mokytojai: Lina Dieninė, Zenonas Stepanavičius, Vidas Stepanavičius, Rasa Leonavičiūtė dirba Molėtų progimnazijos patalpose.

Muzikos teorija

Vyr. mokytoja Elvyra Januškevičienė

Val.

Pirmadienis

Antradienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

13.50-14.35

Solfedis I kl. Solfedis  II kl.  2gr. Solfedis I kl. Solfedis  II kl.  2gr.

14.40-15-25

Solfedis II kl. 1 gr. Solfedis II kl. 1 gr. Muzikos istorija VI kl.

15.30-16.15

Solfedis  III kl. Solfedis VI kl. Solfedis  III kl. Solfedis VI kl.

16.20-17.05

Solfedis VIII kl. Solfedis V kl. Solfedis  VIII kl. Solfedis V kl.

17.10-17.55

Muzikos istorija VIII kl. Muzikos istorija V kl. Muzikos istorija VII kl.

Vyr. mokytoja Jovita Blažienė

Val.

Pirmadienis

   Antradienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

13.50-14.35

Solfedis  III kl. Solfedis I kl. Solfedis III kl. Solfedis  I kl.

14.40-15.25

Solfedis VI kl. Solfedis V kl. Solfedis VI kl. Solfedis V kl.

15.30-16.15

Solfedis  VIII kl. Solfedis  II kl. Solfedis VIII kl. Solfedis II kl.

16.20-17.05

Solfedis V kl. Solfedis  VII kl. Solfedis V kl. Solfedis VII kl.

17.10-17.55

Solfedis VII kl. Solfedis VIII kl. Solfedis VII kl. Solfedis VIII kl.