Molėtų menų mokyklos mokytojų pamokų laiko grafikas 2018-2019 m.m. I pusmečiui nuo 2018 m. lapkričio 1 d.
Eil.

Nr.

Mokytojo

vardas

pavardė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
nuo iki nuo iki nuo iki nuo iki nuo iki
1. Larisa Aganauskienė 13:50 18:45 13:00 18:45 13:50 18:45 13:00 18:45
2. Albertas Bulka 13:00 17:55 13:00 18:45 13:00 17:55 13:00 17:55
3. Laimutė  Colkienė 13:00 17:55 13:00 17:55 13:00 18:45 13:00 17:55
4. Marius Deksnys 13:00 17:55 13:00 17:55     13:00 17:55 13:00 17:55
5. Virginijus Deksnys 12:10 17:55 12:10 17:05 12:10 17:55 13:00 17:55
6. Lina Dieninė 13:00 17:05 13:00 16:15 13:50 17:55 13:50 16:15    
7. Elvyra Januškevičienė 13:00 17:55 13:50 18:45 13:00 18:45 13:50 18:45
8. Giedrė Colkaitė 13:00 19:35 13:00 18:45 13:00 19:35 13:00 14:35
9. Kazimieras Tučinskas 13:50 18:45 14:40 19:35 13:50 17:55 14:40 17:55
10. Rytutė Paurienė 13:00 17:55 13:00 17:55 13:00 17:55 13:00 16:15
11. Daina Vaitkūnienė 13:00 18:45 13:00 17:55 13:00 18:45 13:00 17:05
12. Rūta Vyšniauskienė 12:10 18:45 13:00 17:55 12:10 18:45 13:00 17:55
13. Violeta Zutkuvienė 13:00 18:45 13:00 17:55 13:00 17:55 13:00 17:55
14. Gintaras Šulinskas 12:10 18:45 13:00 19:35
15. Asta Cicėnienė 13:00 13:45 13:50 15:25 13:50 14:35 14:40 15:25 13:00 15:25
16. Zenonas  Stepanavičius 13:50 17:05 13:00 17:55     13:50 17:55 14:40 18:45
17. Jovita Blažienė 13:00 17:55 13:00 18:45 13:00 17:55 13:00 17:55
18. Vidas Stepanavičius     13:50 18:45 13:50 18:45
19. Rasa Leonavičiūtė 13:00 16:15 13:50 17:05 13:00 16:15 13:50 17:05
20. Greta Magalinska 13:00 19:35 13:00 19:35 12:10 19:35 13:00 19:35
21. Violeta Urbanavičienė 14:40 17:05 13:50 16:15 13:50 15:25 13:50 17:05 13:50 14:35

Mokytoja Asta Cicėnienė dirba Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos patalpose.

Dailės skyriaus mokytojai: Lina Dieninė, Zenonas Stepanavičius, Vidas Stepanavičius, Rasa Leonavičiūtė dirba Molėtų progimnazijos patalpose.

Muzikos teorija

Vyr. mokytoja Elvyra Januškevičienė

Val. Pirmadienis Antradienis Ketvirtadienis Penktadienis
13.00-13.45 Solfedis I kl.   Solfedis I kl.  
13.50-14.35 Solfedis II kl. Solfedis  III kl. Solfedis II kl. Solfedis  III kl.
14.40-15-25 Solfedis  III kl. Solfedis VI kl. Solfedis  III kl. Solfedis VI kl.
15.30-16.15 Solfedis  IV kl. Solfedis VII kl. Solfedis  IV kl. Solfedis VII kl.
16.20-17.05 Muzikos istorija VIII kl. Solfedis VI kl.   Muzikos istorija VII kl.

Vyr. mokytoja Jovita Blažienė

Val. Pirmadienis    Antradienis Ketvirtadienis Penktadienis
13.50-14.35 Solfedis  IV kl. Solfedis I kl. Solfedis IV kl. Solfedis  I kl.
14.40-15.25 Solfedis III kl. Solfedis III kl.
15.30-16.15 Solfedis  VI kl. Solfedis  II kl. Solfedis VI kl. Solfedis II kl.
16.20-17.05 Solfedis VII kl. Solfedis  VI kl. Solfedis VII kl. Solfedis VI kl.
17.10-17.55 Solfedis VIII kl. Solfedis VIII kl. Solfedis VIII kl. Solfedis VIII kl.