Dėkojame tėveliams pervedusiems 2%  pajamų mokesčio mūsų mokyklai ir kitiems mokyklos rėmėjams.

2017 m. Mokykla gavo paramą:

 • 2% pajamų mokesčio parama – 578,35 Eur.
 • UAB “Bebrusai” – 200 Eur.
 • Žiuko įmonė – 50 Eur.

2017 m. gauta parama panaudota:

 • 5 vnt. tautiniams marškiniams, skirtiems mokyklos kanklininkių ansambliui “Žaižara”;
 • 4 vnt. vargonėliams, skirtiems solfedžio klasėms;
 • 2 vnt. klarnetams;
 • 2 vnt. projektoriams, skitiems solfedžio ir dailės klasėms;
 • 8 vnt. strikų smuikams;
 • Respublikiniam vaikų ir jaunimo lietuvių liaudies dainų festivaliui „Giedu dainelę – 2017“

2016 m. Mokykla gavo paramą:

 • 2% pajamų mokesčio parama – 663,32 Eur.
 • UAB “Langvija” – 100,00 Eur.
 • Žiuko įmonė – 150,00 Eur.

2016 m. gauta parama panaudota:

 • 20 vnt. švarkams, skirtiems mokyklos pučiamųjų orkestrui;
 • 20 vnt. marškiniams, skirtiems mokyklos pučiamųjų orkestrui;
 • Mokyklos 50-mečio minėjimo koncerto organizavimui;
 • 1 vnt. elektriniio pianino remontui.

Primename, kad kaip ir kiekvienais metais iki gegužės 01 d.  2% nuo pajamų mokesčio galite skirti Molėtų menų mokyklai. Prašymo formą galima užpildyti mokesčių inspekcijoje III a., arba internetu.  Pildant internetu – Molėtų menų mokykla,  į/k 191231676.

Dėkojame už paramą.