Dailės skyriaus mokinių baigiamieji darbai

2021-2022 m. m. darbai

2020-2021 m. m. darbai

2017-2020 m. m. darbai