Mokyklos istorija

     1966 m. rugpjūčio 10 d. įsteigta Molėtų muzikos mokykla tuometinėje Molėtų vidurinėje mokykloje. Pirmasis direktorius Juozas Šavelis ir mokytojai – Nijolė Budrienė, Fruma Šteinbuk, Rimas Bardauskas, Onutė Abišalaitė, priėmė mokytis pirmuosius 70 akordeono ir fortepijono skyriaus mokinius. Kasmet mokykla augo – mokytojų kolektyvą papildė nauji mokytojai, buvo steigiamos naujos specialybės. 1967 m. įsteigtos triūbos, klarneto specialybės, 1970 m. jau dainavo pionierių choras, grojo akordeonistų orkestras.

     1971 m. mokykla persikėlė į naujas patalpas Vilniaus g. 53. Čia buvo sudarytos geresnės darbo sąlygos, augo materialinė bazė. Mokykla jau turėjo 13 pianinų, rojalį, 25 pučiamuosius instrumentus, 19 akordeonų. Mokykloje buvo 12 klasių, salė, sandėlys, biblioteka, mokytojų kambarys, direktoriaus kabinetas, klasės aprūpintos vaizdinėmis priemonėmis, aparatūra muzikos klausymui. Mokykloje mokėsi 144 mokiniai. 1973 m. įsteigiama kanklių, 1981 m. – smuiko specialybės.

     1980 – 1981 m. mokyklai vadovavo direktorė Nijolė Budrienė, o 1982 m. rugsėjo 1 d. mokyklos direktoriaus pareigos patikėtos Kazimierui Tučinskui. Pedagogų kolektyvas pasipildė naujais mokytojais, tobulėjo ugdymo procesas: gabiausi mokiniai, meno kolektyvai aktyviai koncertavo, dalyvavo respublikiniuose festivaliuose ir konkursuose, buvo užmegzti ryšiai su J. Tallat – Kelpšos aukštesniąja muzikos mokykla. Jos  paskirtas atsakingas asmuo kasmet vertino baigiamuosius mokyklos egzaminus. 1983 m. įsteigiama chorinio dainavimo, o po ketverių metų – birbynės specialybės. Skaityti toliau…