pavaduotoja_ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Urbanavičienė.

Mokytoja metodininkė,  mokykloje dirba nuo 1993 m., direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigose nuo 2008 m.

Tel.: (8 -383)  5-12-92

El. paštas: violetau.vlt@gmail.com