Pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Rima Kazlauskienė.

Vyr. mokytoja,  mokykloje dirba nuo 2019 m.

Tel.: (8~383)  5 12 92

El. paštas: pavaduotoja@moletumm.lt