Šaunuolės !

SVEIKINAME!!! 🎉 🎉 🎉
III kl. kanklininkę Rugilę Čaplinskaitę, laimėjusią II vietos diplomą X Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurse “Linksmoji polkutė 2021”, kurį organizavo Alytaus r. meno ir sporto mokykla 2021-02-09. Rugilės kanklių mokytoja Laimutė Colkienė apdovanota Padėkos raštu už puikų mokinių paruošimą šiam konkursui. Dėkojame koncertmeisterei Rytutei Paurienei už gerą akomponavimą mokinei !