Š. m. lapkričio 30 d. Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazijoje vyko respublikinis berniukų chorų, vokalinių ansamblių ir solistų festivalis “Skambėk, dainele”. Jame atsakingai ir nuotaikingai pasirodė Molėtų menų mokyklos berniukų ansamblis (mokyt. Violeta Zutkuvienė, koncertmeisterė Greta Magalinska). Smuiku pritarė Elzė Dubnikovaitė (mokyt. Rūta Vyšniauskienė).