Š. m. gegužės 10 d. Molėtų bažnyčioje nugriaudėjo didysis Molėtų menų mokyklos metų renginys “Skambantis spalvų pasaulis”. Koncerte – visų specialybių mokinių pasirodymai, kuriuos lydėjo gausūs žiūrovų aplodismentai. Koncerto tikslas – spalvas girdėti muzikos garsų melodijomis, o garsus matyti spalvomis, muziką ir dailę papildyti viena kita. Tai nebuvo sudėtinga, nes abu menai remiasi skaičiumi septyni: septynios natos ir septynios spalvos vaivorykštėje.
Renginio svečiai – Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika ir Molėtų parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas.