Š. m. birželio 29 d. Vilniaus Balio Dvariono mokykloje įvyko  Lietuvos liaudies instrumentininkų vasaros seminaras “Solinio ir ansamblinio muzikavimo liaudies instrumentais aktualijos”. Seminare surengta Dainų šventės “Vardan tos…”, koncerto “Skambėkite kanklės” jungtinė repeticija, kurioje grojo ir mokytoja Laimutė Colkienė. Po pietų vyko praktikumas “15 min. KET praktikos, kaip savipagalbos  priemonės pristatymas”, bei aktualijos Dainų šventės klausimais.

Birželio 30 d. seminare mokytoja dalyvavo kartu su kanklių ansambliu “Žaižara”(Vaineta Vainalavičiūte, Skaiste Ivaškevičiūte, Aurita Petrulyte, Migle Sirevičiūte), kuriame  kartu su mokinėmis grojo jungtiniame kanklių orkestre. Vakare vyko koncertas Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje, kurioje atliktas visa Dainų šventės “Skambėkite, kanklės” programa. Visiems grojantiems pedagogams buvo įteikti kvalifikacijos pažymėjimai, o mokiniams dalyvio diplomai.

Liepos 3 d. Molėtų menų mokyklos kanklių ansamblis „Žaižara“ (Vaineta Vainalavičiūtė, Miglė Sirevičiūtė, Aurita Petrulytė, Skaistė Ivaškevičiūtė) su mokytoja Laimute Colkiene grojo Dainų šventės „Vardan tos…“, „Skambėkite kanklės“ koncerte.