NAUJIENOS

Kanklininkių vasara

Š. m. birželio 29 d. Vilniaus Balio Dvariono mokykloje įvyko  Lietuvos liaudies instrumentininkų vasaros seminaras “Solinio ir ansamblinio muzikavimo liaudies instrumentais aktualijos”. Seminare surengta Dainų šventės “Vardan tos…”, koncerto “Skambėkite kanklės” jungtinė repeticija, kurioje grojo ir mokytoja Laimutė Colkienė. Po pietų vyko praktikumas “15 min. KET praktikos, kaip savipagalbos  priemonės pristatymas”, bei aktualijos Dainų šventės klausimais.

Mokyklos mišrus choras ir pučiamųjų orkestras dainų šventėje

Š. m. liepos 6 -ją Lietuvos šimtmečio dainų šventę  vainikavo Dainų diena „Vienybė težydi“, į vieną milžinišką chorą Vingio parke sukvietusi per 12 tūkstančių dainininkų ir tūkstančius žiūrovų. Programos pagrindu pasirinkta „Tautiška giesmė“, davusi vardą ir Dainų dienai. Liepos 6-ąją Vingio parke skambėjo gražiausi visų laikų kūriniai, kuriuos atliko suaugusiųjų, studentų, moterų, vyrų, merginų, berniukų, jaunuolių bei moksleivių chorai, grojo pučiamųjų instrumentų orkestrai. Šventėje dalyvavo ir Molėtų menų mokyklos mišrus choras, vad. V. Zutkuvienė ir V. Urbanavičienė , pučiamųjų instrumentų orkestras, vad. A. Bulka.

Kanklininkės ir “Rudnosiukas”

Š. m. liepos 4 d. Molėtų menų mokyklos kanklininkės Evelina Kaliesnikaitė ir Airida Martušytė (mokyt. Giedrė Colkaitė) dalyvavo  Lietuvos šimtmečio dainų šventėje “Vardan tos…”  vykusioje Teatro dienoje “Sau, tautai, žmonijai” kartu su Molėtų kultūros centro lėlių teatro “Rudnosiukas” mergaitėmis (vad. Laima Grigelevičienė), susirinkusiems žiūrovams parodė spektaklį “Lietuvos pasakėlė” pagal Vydūną.

“Skambėkite kanklės”

Š. m. liepos 3 d. į šv. Jonų bažnyčią rinkosi kanklininkės iš visos Lietuvos. Čia vyko Lietuvos šimtmečio dainų šventės “Vardan tos” Kanklių vakaro koncertas “Skambėkite, kanklės”. Jame grojo ir Molėtų menų mokyklos kanklininkės – ansamblis “Žaižara” (Vaineta Vainalavičiūtė, Skaistė Ivaškevičiūtė, Miglė Sirevičiūtė, Aurita Petrulytė, vad. Laimutė Colkienė) ir Erika Vidžiūnaitė (mokyt. Giedrė Colkaitė)

“Vasaros aidai – 2018”

Š. m. birželio 03 d. gražioje Pastovio ežero ir skulptūrų parko panoramoje, scenoje  ant vandens nuvilnijo gražių lietuviškų melodijų pynė, skirta Lietuvos 100 – mečiui paminėti, kurias atvežė tautinių instrumentų ansambliai iš Vilniaus r...

Plačiau