Nuvilnijo, nuskambėjo nuotaikingas Tėvo Dienos koncertas Molėtų bažnyčioje! Renginyje – berniukų ansamblis, vad. V. Zutkuvienė, vokalinis ansamblis M’LUX, vad. V. Zutkuvienė, jaunučių choras, vad. V. Urbanavičienė, J. Blažienė, mišrus choras, vad. V. Zutkuvienė, V. Urbanavičienė.