Š. m. liepos 3 d. į šv. Jonų bažnyčią rinkosi kanklininkės iš visos Lietuvos. Čia vyko Lietuvos šimtmečio dainų šventės “Vardan tos” Kanklių vakaro koncertas “Skambėkite, kanklės”. Jame grojo ir Molėtų menų mokyklos kanklininkės – ansamblis “Žaižara” (Vaineta Vainalavičiūtė, Skaistė Ivaškevičiūtė, Miglė Sirevičiūtė, Aurita Petrulytė, vad. Laimutė Colkienė) ir Erika Vidžiūnaitė (mokyt. Giedrė Colkaitė)