Naujas tarptautinis projektas LL-00146 – “Together in Art” jau startavo

Projekto LL-00146 – “Together in Art” tikslas – dalintis bendra kultūrine patirtimi tarp Molėtų (Lietuva) ir Ludzos (Latvia) regionų, tuo pačiu stiprinant viešųjų mokymo paslaugų teikimą.

Molėtų menų mokykla siekia stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą įgyvendindama projektą kartu su Ludzos savivaldybe ir jos muzikos bei meno mokyklomis. Bendradarbiavimo tinklas bus kuriamas į projekto veiklą įtraukiant ne tik mokytojus, bet ir mokinius ir vietos gyventojus. Dalyviai bus supažindinti su istorija, tradicinėmis dainomis ir šokiais, meno kūriniais ir jų išskirtinėmis savybėmis. Tarptautinis bendradarbiavimas bus sustiprintas per bendrus muzikos seansus ir įrašus, kartu kuriant molio darbus, naudojant skirtingus vaizduojamosios dailės būdus. Šioms bendroms veikloms projekto partneriai taip pat įsigis naujus muzikos instrumentus, meninę įrangą ir reikmenis. Projekto kulminacija bus 2 koncertai-parodos, skirtos projekto pabaigai ir pristatyti naujas tradicinių lietuvių ir latvių muzikos kūrinių aranžuotes, sukurtas talentingų mokinių ir mokytojų.

Projektas LL-00146 – „Together in Art“ ne tik užtikrins galimybę naudotis muzikos instrumentais ir meno reikmenimis įvairių socialinių sluoksnių mokiniams, taip leisdamas jiems visapusiškai dalyvauti meniniame ugdyme ir kultūrinėje veikloje, bet ir skatins kultūrinį supratimą bei aukštą meno vertę Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose.