Š. m. liepos 4 d. Molėtų menų mokyklos kanklininkės Evelina Kaliesnikaitė ir Airida Martušytė (mokyt. Giedrė Colkaitė) dalyvavo  Lietuvos šimtmečio dainų šventėje “Vardan tos…”  vykusioje Teatro dienoje “Sau, tautai, žmonijai” kartu su Molėtų kultūros centro lėlių teatro “Rudnosiukas” mergaitėmis (vad. Laima Grigelevičienė), susirinkusiems žiūrovams parodė spektaklį “Lietuvos pasakėlė” pagal Vydūną.