Molėtų menų mokykla dirbs įprastai, pagal suderintą pamokų tvarkaraštį. Dauguma pamokų individualios, jose bus laikomasi saugaus atstumo tarp mokinio ir mokytojo, naudojamos apsaugos priemonės. Grupinėse pamokose mokinių skaičius sumažintas, išskirstant į mažesnes grupes, muzikos istorijos – vieną pamoką  (iš dviejų) per savaitę dirbant nuotoliniu būdu. Pertraukų metu mokytojai bus atsakingi už patalpų vėdinimą ir dezinfekavimą bei ugdymo priemonių dezinfekavimą. Valytoja atsakinga už bendrų patalpų švarą ir dezinfekciją.

Koridoriuose, laisvalaikio zonoje, kt. bendrose patalpose mokiniai privalo dėvėti apsaugines veido kaukes (didelis prašymas turėti kelias per dieną), taip pat atsinešti individualias gertuves.