Informacija Molėtų menų mokyklos mokiniams ir jų tėvams

Informacija Molėtų menų mokyklos mokiniams ir jų tėvams

Molėtų menų mokykla dirbs pagal suderintą pamokų tvarkaraštį, nuotolinį ugdymą derinat su kontaktiniu. Dauguma pamokų individualios: jose bus laikomasi saugaus atstumo tarp mokinio ir mokytojo, naudojamos apsaugos priemonės. Grupinėse pamokose mokysis tik I, II kl. mokiniai, išskirstant į grupes po 5, muzikos istorijos – dirbant nuotoliniu būdu. Pertraukų metu mokytojai bus atsakingi už patalpų vėdinimą ir dezinfekavimą bei ugdymo priemonių dezinfekavimą. Valytoja atsakinga už bendrų patalpų švarą ir dezinfekciją.

Koridoriuose, laisvalaikio zonoje, kt. bendrose patalpose mokiniai privalo dėvėti apsaugines veido kaukes (didelis prašymas turėti kelias per dieną), taip pat atsinešti individualias gertuves.