Š.m. birželio 04 d. Molėtų kultūros centro salėje įvyko iškilmingas mokslo metų užbaigimas ir baigimo pažymėjimų įteikimas muzikos ir dailės skyriaus absolventams. Šiais mokslo metais  dailės skyrių baigė 15, o muzikos skyrių 25 absolventai.