direktorius Mokyklos direktorius Kazimieras Tučinskas.

Mokytojas metodininkas, III vadybinė  kategorija, mokykloje dirba nuo 1974 m., direktoriaus pareigose nuo 1982 m.

 

Tel.: (8 -383) 5-10-58

El. paštas: kazimieras.tucinskas@gmail.com